Privacy voorwaarden


Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer, gevestigd aan Rijperweg 5,
1744 HK Sint Maarten
Noord-Holland
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

https://www.bospioenen.nl
Rijperweg 5,
1744 HK Sint Maarten
Noord-Holland
Nederland
+31 6 40156906
Jeroen Groenveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer Hij is te bereiken via [email protected]


Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maatschap H.M. Groenveld en A.M.C. Groenveld Beemsterboer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
- Facebook Pixel
- Google Analytics